background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence in Denmark

3 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1515
Type Contemporary text
Game Haretavl
Date 1886-01-01 - 1886-12-31
Rules Name of game. Three dogs attempt to trap one hare.
Content "haretavl, no hårtawl et tavlspil, hvor tre hunde skulle fange haren, a traek h; di trak tawl, hårtawl, naer trij hun sku fån aen hår" Feilberg 1886: 558.
Confidence 100
Source Feilberg, H. 1886. Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmål. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri.

Id DLP.Evidence.1516
Type Contemporary text
Game Haretavl
Date 1833-01-01 - 1833-12-31
Rules Name of game
Content "Haretavl, et. Ut Slags Spil, m. Brikker; harespil." Molbech 1833: 420.
Confidence 100
Source Molbech, C. 1833. Dansk Ordbog. Copenhagen: Gyldendal.

Id DLP.Evidence.1788
Type Ethnography
Game Gåsetavl
Date 1843-01-01 - 1898-12-31
Rules Twenty squares arranged in a cross shape, with diagonals in each square. The pieces are played on the intersections of the lines. Two foxes are placed on the outer corners of one of the arms of the cross, and twenty geese are placed on the points in the opposite arm, as well as the first two long lines in the perpendicular arms. Players alternate turns moving a piece to an empty spot along the lines on the board. The geese cannot move backward. The foxes may hop over a goose to an empty adjacent spot immediately on the opposite side of it along the lines on the board. The geese win by blocking the foxes from being able to move. The foxes win by capturing all the geese.
Content "Gåsetavl, hvor »atten gæs skulle binde en ræv midt på brættet«, har uden tvivl været et såkaldt jagtspil. Denne spiltype kan spores tilbage til middelalderen. I det meste af Europa har man som regel spillet det på et korsformet bræt af forskellig størrelse. Ræven er ofte placeret i midten og de 13 til 30 gæs i den ene side af brættet. Det gælder om for gæssene at spærre ræven inde, så den ikke kan flyttes, og evt. om at besætte et vist antal pladser i den modsatte side af brættet. Spilleren med ræven vinder, hvis dette ikke lykkes. Gæssene må kun flyttes fremad langs linjerne, mens ræven derimod må gå både frem og tilbage. Desuden har ræven det privilegium, at den må springe over en gås, når der er en tom plads bagved, hvorefter gåsen fjernes og er ude af spillet...Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) optegnede beskrivelser af tre forskellige varianter under disse navne med hhv. 30 gæs, 20 høns og 18 gæs som rævens modstandere." Michaelsen 2009: 150, Fig. 1d. Rules and discussion of Gåsetavl documented in ethnography in the nineteenth century in Denmark by E. Kristiansen.
Confidence 100
Source Michaelsen, P. 2009. "Haretavl – hund efter hare som brætspil”. Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred. 149–163.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering (DKE), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council