background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Gala (Buginese)

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1798
Type Ethnography
Location Macassar
Date 1874-01-01 - 1874-12-31
Rules 7x7 board, with an X in each corner space, the middle space along each side, and the central space. Black plays with thirteen pieces, white plays with ten. Black places the first piece on the central square, then players alternate turns placing a piece on their own half of the board. When all of the pieces are placed, players alternate turns moving pieces one space orthogonally. A piece is captured when it is surrounded on two opposite sides by opponent's pieces, or if it is in the corner and there are two opponent's pieces blocking it from moving. Capturing cannot happen in the placement phase. Black wins if it can block white from being able to move. White wins if it is impossible for black to block them.
Content "gala, soort van spel. Dit wordt, even als het damspel, gespeeld door twee personen op een bord met 49 vierkante vakken, waarwan 9 met een kruisje gemerkt, 4 hoekvakjes en een midden vakje heeten. Men bedient zich daarbij von 10 zwarte en 13 witte schijven. De schijven worden in een regte lijn en nooit in de dwarste geschoven. Ook het slaan heeft in dit spel plaats, doch op een geheel andere wijze als bij het damspel. Wanneer een schijf (batoe) tusschentwee schijven van de tegenpartij komt, of in een hoek can het bord staande, aan beide zijden een schijf can de egenpartij heeft, en zulks aldus plaats heeft, niet ten gevolge van het primitive opzetten, maar van heyt verschuiven der schijven, wordt die eene schijf genomen of geslagen. Dewijl die schijf niet genomen kan worden, wanneer zij bij het opzetten tusschen twee schijven van de tegenpartij komt, dient men een van die schijven eerst weg te schuiven, om die vervolgens weer bij te schuiven. Dit wegschuiven heet lese. Bij het opzetten begint altoos hij die de zwarte schijven heeft, en deze moet dan voor de eerste keer altoos in het middelste vak zetten. Voorts zet men eerst al de schijven op aan de eene helft van het bord, dan pas schuift men ze over naar de andere helft. Dit heet menre. Hij die de zwarte schijven heeft, moet trachten, om aan die andere helft van het bord pole galana to krijgen, als waneer hij het spel gewonnen heeft. De taak van hem die met de witte stenen speel, is om zulks te beletten, 'tgeen bitje heet, als waneer bij het spel gewonnen heeft." Matthes 1874: 71-72.
Confidence 100
Source Matthes, B. 1874. Boegineesch-Hollandsch Woordenboek, met Hollandsch-Boeginesche Woordenlijst, en Verklaring van een tot Opheldering Bijgevoegden Ethnographischen Atlas. Amsterdam: C.A. Spin en Zoon.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council