background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Satoel

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1548
Type Ethnography
Location Simeulue
Date 1919-01-01 - 1919-12-31
Rules 9x9 intersecting lines, with diagonals in each 3x3 square. Two triangles on opposite sides, the apices of which intersect the central point on that side of the square. A line from the apex bisects the base, and this line is bisected with another line which intersects with the other two sides of the triangle. Forty pieces per player, which start on the four rows closest to the player, and on half of the central row. The central space remains empty. Players alternate turns moving a piece to an empty adjacent spot along the lines. Pieces may capture the adjacent piece of an opponent by hopping over it to an empty space directly behind it in a straight line. Multiple hops can be made in one turn if possible, with direction changes allowed. The player who captures all of their opponent's pieces wins.
Content "Satoel, een spel van Maleis origine, heeft veel overeenkomst met bet damspel. Onderstaande schets geeft bet diagram daarvoor aan. Men speelt het met stukken van twee verschillende kleuren of soorte, van elk 40. Biij het begin warden alle kruispunten bezet, elke partij beslaat de helft van het bord: op de middelste rij ,staan links 4 stukken van de eene en rechts 4 stukken van de andere partij. Men moet nu trachten, elk op zijn beurt, de tegenpartij zoveel mogelik stukken at te nemen. Men slaat een vijandelijk stuk door er overheen te springen, indien het kruispunt in rechte lijn vlak daarachter onbezet is; ook mag meer dan een steen tegelijk genomen worden, als zich maar telkens tussen twee stukken een ledig kruispunt bevindt. Men mag zowel voor- als achteruit, zijwaarts, in diagonaal of zigzag gewijze slaan. Bij bet trekken der stukken mogen deze eveneens in dezelfde richtingen bewogen worden, telkens van het ene kruispunt naar het andere. Verloren heeft degene, die al zijn stukken kwijt is." Jacobsen 1919: 10-11.
Confidence 100
Source Jacobson, E. 1919. "Simaloerese sprookjes, overleveringen, raadsels en spelen." Indische Tall, Land- en Volkenkunde 58: 1-14.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering (DKE), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council