background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Gala

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1547
Type Ethnography
Location Macassar
Date 1859-01-01 - 1859-12-31
Rules 5x5 board. Markings in the central square, each corner square, and the central square of each side. Black plays with thirteen pieces, white plays with ten. Black places the first piece on the central square, then players alternate turns placing a piece on their own half of the board. When all of the pieces are placed, players alternate turns moving pieces on space orthogonally. A pieces is captured when it is surrounded on two opposite sides by opponent's pieces. Black wins if it can block white from being able to move. White wins if it is impossible for black to block them.
Content Fig. 12. bord voor het gala-spel. Vergelijk gala no. 1. Het wordt, even als het dambord, gespeeld door twee personen op een bord met 49 vierkante vakken (Fig. 83) waarvan de met een kruisje geteekende soelisangka (Boeg.) heeten, en wel met 10 zwarte, en 13 witte schijven. De schijven worden in een regte lijn en nooit in de dwarste geschoven. Ook het slaan heeft in dit spel plaats, doch op geheel andere wijze dan-bij het damspel. \Vanneer een schijf tusschen twee schijven van de tegenpartij komt, niet ten gevolge van het primitieve opzetten, maar van het verschuiven der schijven, wordt die eene schijf ges1agen (nigala). Bij het opzetten der schijven, begint altoos hij , die de zwarte schijven heeft; en deze moet dan voor de eerste keer altoos in het middelste vak zetten. Voorts zet men eerst al de steenen op aan de eene helft van het bord; dan pas schuift men ze over naar de andere helft. Hij die de zwarte schijven heeft, moet trachten om aan die andere helft van het bord pole te krijgen, als wanneer hij het spel gewonnen heeft. - De taak van hem, die met de witte schijven speelt, is, om zulks te beletten. Ret Boeginesche pole nu, waarvoor de Makassar zich bedient van battoe-mi ndi wordt genoemd, wanneer men de zwarte schijven zoo weet te plaatsen, dat men den vijand afsluit, en toch nog een van zijn eigen schijven bewegen kan, zonder dat de tegenpartij daardoor ge1egenheid krijgt om te slaan." Matthes 1859: 899.
Confidence 100
Source Matthes, B. 1859. Makassaarch-Hollandsch Woordenboek. Amsterdam: Frederik Muller.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council