background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Makvœr

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1291
Type Contemporary rule description
Game Makvœr
Location 55°40'6.31"N, 12°33'13.19"E
Date 1802-01-01 - 1802-12-31
Rules 8x8 board, twelve pieces per player, arranged on the black spaces. Pieces move diagonally one space, or may hop an opponent's piece to capture it. Pieces may also capture orthogonally, but must remain on the black spaces. When a piece reaches the opponent's edge of the board, the piece becomes a "Dam," and may move diagonally or orthogonally any number of spaces, including to jump over one piece. The player who captures all the opponent's pieces wins.
Content "Makvœr. Spilles som det forrige, med den Forskiel, at man her ogsaa slaaer paa langs, fra et sort Rum til et andet, og at Dammen ligeledes, men ikke Brikkerne, kan finntes paa langs, dette gjør dette Spil mere sammensat og vanskleigt end det foedvanlige Damspil, og der hører megen Opmœrksomhed og en hurtig Dømmekraft til at undgaae Iab eller tilvinde sig Fordele. Hovedsagen er at holde Brikkerne samlede, isœr ved Siderne, hvor Modparten altid føger at trœnge frem, da det er vanskeligt at faae ham bort derfra igjen, naar han een Gang her vundet et Rum, siden man ikke kan komme til at slaae ham paa tvers, men langs med Brœttet, hvor der fra huffen af maa tages Brikker, son svœkke Sturfen meget. " Jörgensen 1802: 339.
Confidence 100
Source Jörgensen, S. 1802. Nyeste Dansk Spillebog. Copenhagen: J. S. Schubothe's.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council