background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Tahmina Begum

Id 542
Name Wagner
NativeName
Description Wagner is a two-player graph theory game based on the Wagner graph, which is a Mobius ladder with 8 vertices. In this graph, the diameter and the radius are both equal to 2.
MainRuleset 614
LudiiRuleset 614
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-04-25
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Wagner är ett grafteorispel för två spelare baserat på Wagner-grafen, som är en Mobius-stege med 8 hörn. I den här grafen är både diametern och radien lika med 2.

Id 546
Name MaxMatch
NativeName
Description MaxMatch is a 2-player game. This game is based on the principle of "matching" in graph theory.
MainRuleset 618
LudiiRuleset 618
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-04-28
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription MaxMatch är ett spel för 2 spelare. Detta spel är baserat på principen om "matchning" i grafteorin.

Id 547
Name Two-Colour
NativeName
Description Two-Colour is a 2-player graph theory game. It can be played on any graph.
MainRuleset 619
LudiiRuleset 619
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-04-28
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Two-Color är ett grafteorispel för två spelare. Det kan spelas på vilken graf som helst.

Id 548
Name DisPath
NativeName
Description DisPath is a 2-player graph theory game, which can be played on vertices or edges of any graph. The aim of the game is to make more disjoint paths. Every disjoint path needs to be fully disconnected from any other friendly path. The length of the path can be any integer (in this game, we have used k = 3). The motivation comes from the Disjoint path problem in graph theory.
MainRuleset 620
LudiiRuleset 620
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-03-30
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription DisPath är ett grafteorispel för 2 spelare, som kan spelas på hörn eller kanter av vilken graf som helst. Målet med spelet är att göra mer osammanhängande vägar. Varje osammanhängande väg måste vara helt bortkopplad från alla andra vänliga vägar. Längden på banan kan vara vilket heltal som helst (i det här spelet har vi använt k = 3). Motivationen kommer från Disjoint path-problemet i grafteori.

Id 563
Name Ciri Amber
NativeName
Description Ciri Amber is a multiplayer graph theory game, which is based on the principle of regular graphs. A graph is regular if all the vertices have the same degree.
MainRuleset 660
LudiiRuleset 660
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-07-01
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ciri Amber är ett grafteorispel för flera spelare, som bygger på principen om vanliga grafer. En graf är regelbunden om alla hörn har samma grad.

Id 578
Name Onek Rong
NativeName
Description Onek Rong is a multiplayer graph theory game, which can be played by two or more players. It is played on an undirected and vertex-weighted graph.
MainRuleset 674
LudiiRuleset 674
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-07-01
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Onek Rong är ett grafteorispel för flera spelare, som kan spelas av två eller flera spelare. Det spelas på en oriktad och vertexvägd graf.

Id 582
Name Line and Cross
NativeName
Description Line and Cross is a multi-player mathematical game.
MainRuleset 680
LudiiRuleset 680
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-06-22
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 22-06-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Line and Cross är ett matematiskt spel för flera spelare.

Id 584
Name CrossGeo
NativeName
Description The game CrossGeo is a 2-player mathematical game. The game has three different versions: CrossGeo, CrossGeoR-B, and CrossGeoR-G-B. CrossGeo is the basic version, which can be played on graphs with onlu green (shared) edges.
MainRuleset 682
LudiiRuleset 682
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-06-22
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 22-06-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Spelet CrossGeo är ett matematiskt spel för två spelare. Spelet har tre olika versioner: CrossGeo, CrossGeoR-B och CrossGeoR-GB. CrossGeo är grundversionen, som kan spelas på grafer med onlu gröna (delade) kanter.

Id 589
Name Radran
NativeName
Description Radran is a graph theory game that uses a regular graph mechanism. A regular graph is a graph where each vertex has the same number of neighbours; i.e. every vertex has the same degree. Radran can be played on any undirected and edge-weighted graph. It can be played with two or more player.
MainRuleset 691
LudiiRuleset 691
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-07-01
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Radran är ett grafteorispel som använder en vanlig grafmekanism. En vanlig graf är en graf där varje vertex har samma antal grannar; dvs varje vertex har samma grad. Radran kan spelas på alla oriktade och kantviktade grafer. Det kan spelas med två eller flera spelare.

Id 592
Name Ilpion
NativeName
Description Ilpion is a graph theory game that uses a centroid decomposition method. It is played on an undirected and unweighted tree. The board graph is initially coloured with a common colour.
MainRuleset 694
LudiiRuleset 694
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-06-01
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 01-06-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ilpion är ett grafteorispel som använder en tyngdpunktsnedbrytningsmetod. Det spelas på ett oriktat och oviktat träd. Tavlans graf är initialt färgad med en vanlig färg.

Id 593
Name SpanRups
NativeName
Description The SpanRups is a graph theory game that uses concepts of spanning tree, and spanning caterpillar tree. A spanning tree T of an undirected graph G is a subgraph that is a tree which includes all of the vertices of G. The spanning caterpillar tree C is a spanning tree in which all the vertices are within distance 1 from a central path.
MainRuleset 695
LudiiRuleset 695
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-05-22
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 22-05-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription SpanRups är ett grafteorispel som använder begreppen spanande träd och spannande larvträd. Ett spännande träd T i en oriktad graf G är en subgraf som är ett träd som inkluderar alla hörn av G. Det spännande larvträdet C är ett spännande träd där alla hörn är inom avstånd 1 från en central bana.

Id 594
Name OddEvenTree
NativeName
Description OddEvenTree is a graph theory game. It is played on an undirected, cyclic, and edge-weighted graph.
MainRuleset 696
LudiiRuleset 696
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-06-29
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 29-06-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription OddEvenTree är ett grafteorispel. Det spelas på en oriktad, cyklisk och kantviktad graf.

Id 596
Name LastEdge
NativeName
Description The game LastEdge is a 2-player mathematical game. The game has three different versions: LastEdge, LastEdgeR-B, and LastEdgeR-G-B. The LastEdge is the basic version which can be played on some green (shared) edges.
MainRuleset 698
LudiiRuleset 698
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-06-16
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Spelet LastEdge är ett matematiskt spel för 2 spelare. Spelet har tre olika versioner: LastEdge, LastEdgeR-B och LastEdgeR-GB. LastEdge är den grundläggande versionen som kan spelas på vissa gröna (delade) kanter.

Id 597
Name Oriath
NativeName
Description Oriath is a puzzle based on the graph-theoretic concept of regular graphs. A regular graph is a graph where each vertex has the same number of neighbours; i.e. every vertex has the same degree. Moreover, if a regular graph has k degree, then it's called a k-regular graph.
MainRuleset 699
LudiiRuleset 699
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-05-25
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 25-05-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Oriath är ett pussel baserat på det grafteoretiska konceptet med vanliga grafer. En vanlig graf är en graf där varje vertex har samma antal grannar; dvs varje vertex har samma grad. Dessutom, om en vanlig graf har k grad, så kallas den en k-reguljär graf.

Id 598
Name Windir
NativeName
Description Windir is a graph theory game based on the graph-theoretic concept of regular graphs. A regular graph is a graph where every vertex has the same number of neighbours; i.e. every vertex has the same degree.
MainRuleset 700
LudiiRuleset 700
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-05-26
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 26-05-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Windir är ett grafteorispel baserat på det grafteoretiska konceptet med vanliga grafer. En vanlig graf är en graf där varje vertex har samma antal grannar; dvs varje vertex har samma grad.

Id 599
Name Nedilmarth
NativeName
Description Nedilmarth is a graph theory game. It is a game for two players on an undirected cyclic graph.
MainRuleset 701
LudiiRuleset 701
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-05-25
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 25-05-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Nedilmarth är ett grafteorispel. Det är ett spel för två spelare på en oriktad cyklisk graf.

Id 600
Name Nein Ari
NativeName
Description Nein Ari is a puzzle based on the graph theory concept of k-regular graphs. A k-regular graph is a graph where every vertex has exactly k neighbours (i.e. every vertex has a degree of k).
MainRuleset 702
LudiiRuleset 702
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Tahmina Begum
Publisher
Date 2020-05-25
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum 25-05-2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Nein Ari är ett pussel baserat på grafteorikonceptet för k-reguljära grafer. En k-regelbunden graf är en graf där varje vertex har exakt k grannar (dvs varje vertex har en grad av k).

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council