background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Sir William Rowan Hamilton

Id 543
Name Icosian
NativeName
Description The Icosian Game was invented in 1857 by William Rowan Hamilton. It is also called the Hamiltonian game (Ball and Coxeter 1987, p. 262), is the problem of finding a Hamiltonian cycle along the edges of a dodecahedron. Hamilton sold this game to a London game dealer in 1859 for 25 pounds, and the game was subsequently marketed in Europe in a number of forms (Gardner 1957). The game marketed two versions of it, under the name Around the World. One version, for the parlor, was played on a flat board; another, for the traveler, consisted of an actual dodecahedron. In both cases, nails at each vertex stood for a major city of the world and the player wrapped a piece of string around these nails as they went. In the event, the game was a complete sales flop, mainly because it was too easy, even for children – but not for Hamilton himself who always used the icosian calculus to figure out his moves, instead of just trying different paths like everyone else!
MainRuleset 615
LudiiRuleset 615
Reference mathworld and daviddarling
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases Hamiltonian game
Author Sir William Rowan Hamilton
Publisher
Date 1857-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Tahmina Begum
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription The Icosian Game uppfanns 1857 av William Rowan Hamilton. Det kallas också Hamiltonska spelet (Ball och Coxeter 1987, s. 262), är problemet med att hitta en Hamiltons cykel längs kanterna på en dodekaeder. Hamilton sålde detta spel till en spelhandlare i London 1859 för 25 pund, och spelet marknadsfördes därefter i Europa i ett antal former (Gardner 1957). Spelet marknadsförde två versioner av det, under namnet Around the World. En version, för salongen, spelades på en platt bräda; en annan, för resenären, bestod av en verklig dodekaeder. I båda fallen stod spikar vid varje hörn för en storstad i världen och spelaren lindade en bit snöre runt dessa spikar när de gick. I händelse av att spelet var en fullständig försäljningsflopp, främst för att det var för lätt, även för barn – men inte för Hamilton själv som alltid använde den ikoniska kalkylen för att räkna ut sina drag, istället för att bara prova olika vägar som alla andra!

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council