background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Rollie Tesh

Id 1255
Name Keryo-Pente
NativeName
Description Keryo-Pente was invented by Rollie Tesh in 1983, as an alternative way to mitigate the first-player advantage in Pente. As in Pente, players compete to be the first to form an orthogonal or diagonal line of five stones. However, in Keryo-Pente players may capture two or three opposing stones rather than only two; the threshold to win the game by capture also increases from 10 to 15 stones. This variation reduces the first-player advantage by significantly increasing the second player's defensive options.
MainRuleset 1413
LudiiRuleset 1413
Reference Pente.org
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Rollie Tesh
Publisher
Date 1983-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Silverman
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Keryo-Pente uppfanns av Rollie Tesh 1983, som ett alternativt sätt att minska fördelen för första spelare i Pente. Liksom i Pente tävlar spelarna om att vara de första att bilda en ortogonal eller diagonal linje av fem stenar. Men i Keryo-Pente kan spelare fånga två eller tre motsatta stenar istället för bara två; tröskeln för att vinna spelet genom att fånga ökar också från 10 till 15 stenar. Denna variation minskar den första spelarens fördel genom att avsevärt öka den andra spelarens defensiva alternativ.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council