background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Mark Steere

Id 890
Name Crossway
NativeName
Description The most elegant drawless square connection game. Stones possess orthodiagonal connectivity, and crosscuts are disallowed.
MainRuleset 1049
LudiiRuleset 1049
Reference Mark Steere Games
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher
Date 2007-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Alek Erickson
SeeAlso
BGGId 30517
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Det mest eleganta draglösa fyrkantiga anslutningsspelet. Stenar har ortodiagonala anslutningar, och tvärsnitt är inte tillåtna.

Id 948
Name Oust
NativeName
Description A simple, drawless, and finite annihilation game where groups only grow by capturing.
MainRuleset 1107
LudiiRuleset 1107
Reference Mark Steere Games
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher
Date 2007-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId 30936
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ett enkelt, oavgjort och ändligt förintelsespel där grupper bara växer genom att fånga.

Id 1113
Name Cage
NativeName
Description Cages is a drawless checkers variant that always ends in one player eliminating the other. Mark Steere designed Cage in 2010.
MainRuleset 1270
LudiiRuleset 1270
Reference www.marksteeregames.com/
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2010-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Designed by Mark Steere and implemented by Michael Amundsen.
SeeAlso
BGGId 72202
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Cages är en dragfri pjäsvariant som alltid slutar med att en spelare eliminerar den andra. Mark Steere designade Cage 2010.

Id 1129
Name Zola
NativeName
Description Zola is an drawless annihilation game by Mark Steere.
MainRuleset 1286
LudiiRuleset 1286
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Designed by Mark Steere and implemented by Michael Amundsen.
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Zola är ett oavgjort förintelsespel av Mark Steere.

Id 1344
Name Flume
NativeName
Description Flume is a simple territory game made by Mark Steere. Its placement protocol bears some similarity to Dots and Boxes.
MainRuleset 1504
LudiiRuleset 1504
Reference www.marksteeregames.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2010-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId 67080
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Flume är ett enkelt territoriumspel gjort av Mark Steere. Dess placeringsprotokoll har viss likhet med Dots and Boxes.

Id 1345
Name Bamboo
NativeName
Description Bamboo is a game by Mark Steere based on a novel but simple placement restriction.
MainRuleset 1505
LudiiRuleset 1505
Reference http://www.marksteeregames.com/
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Bamboo är ett spel av Mark Steere baserat på en ny men enkel placeringsbegränsning.

Id 1346
Name Gopher
NativeName
Description Gopher is a simple game made by Mark Steere to be easy to program.
MainRuleset 1506
LudiiRuleset 1506
Reference http://www.marksteeregames.com/
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Gopher är ett enkelt spel gjort av Mark Steere för att vara lätt att programmera.

Id 1347
Name Pathway
NativeName
Description Pathway is a simple game made by Mark Steere. It was designed to be easy to program.
MainRuleset 1507
LudiiRuleset 1507
Reference http://www.marksteeregames.com/
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games (used with permission)
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Pathway är ett enkelt spel gjort av Mark Steere. Det var designat för att vara lätt att programmera.

Id 1378
Name Dodo
NativeName
Description Dodo is a dead simple game where the goal is to run out of moves.
MainRuleset 1550
LudiiRuleset 1550
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Dodo är ett helt enkelt spel där målet är att få slut på drag.

Id 1385
Name Gyre
NativeName
Description Gyre is a connection game for a hexhex board designed by Mark Steere.
MainRuleset 1556
LudiiRuleset 1556
Reference Mark Steere Games
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games
Date 2015-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Gyre är ett anslutningsspel för en hex-bräda designad av Mark Steere.

Id 1478
Name Monkey Queen
NativeName
Description Monkey Queen is a two player game, played on a 12x12 checkboard.
MainRuleset 1765
LudiiRuleset 1765
Reference www.marksteeregames.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher www.marksteeregames.com
Date 2011-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 95757
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Monkey Queen är ett spel för två spelare som spelas på en 12x12 checkboard.

Id 1479
Name Jostle
NativeName
Description Jostle is a two player game. The 10x10 board is initially set up with 16 red and 16 blue checkers. Red andBlue, take turns moving checkers of their own color, one move per turn, starting with Red.
MainRuleset 1766
LudiiRuleset 1766
Reference www.marksteeregames.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher www.marksteeregames.com
Date 2010-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 68808
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Jostle är ett spel för två spelare. 10x10-brädet är initialt satt upp med 16 röda och 16 blå pjäser. Röd och blå, turas om att flytta pjäser i sin egen färg, ett drag per varv, börja med rött.

Id 1480
Name Atoll
NativeName
Description Atoll is a two player game played on a hexagonal pattern grid. The game starts with eight “islands” of stones surroundingan empty grid. Each player takes possession of an entire set of stones of one color, black or white. Each player owns the islands of his stones’ color.
MainRuleset 1767
LudiiRuleset 1767
Reference www.marksteeregames.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher www.marksteeregames.com
Date 2008-01-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 34221
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Atoll är ett spel för två spelare som spelas på ett hexagonalt mönsterrutnät. Spelet börjar med åtta "öar" av stenar som omger ett tomt rutnät. Varje spelare tar en hel uppsättning stenar i en färg, svart eller vit. Varje spelare äger öarna med hans stenars färg.

Id 1481
Name Fractal
NativeName
Description Fractal is a two player game. The unique board, starts out empty. The two players, Red and Blue, take turns coloring cells with their own color, one cell per turn, starting with Red.
MainRuleset 1768
LudiiRuleset 1768
Reference www.marksteeregames.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher www.marksteeregames.com
Date 2010-06-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 74129
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Fractal är ett spel för två spelare. Den unika tavlan börjar tom. De två spelarna, Röd och Blå, turas om att färglägga celler med sin egen färg, en cell per tur, med början med Röd.

Id 1537
Name Icebreaker
NativeName
Description Icebreaker is a drawless game for two players competing to break the most ice with their ships. Mark Steere designed Icebreaker in November, 2021.
MainRuleset 1926
LudiiRuleset 1926
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Icebreaker är ett oavgjort spel för två spelare som tävlar om att bryta mest is med sina skepp. Mark Steere designade Icebreaker i november 2021.

Id 1579
Name Redstone
NativeName
Description Redstone is a variation of Go in which red stones are used to capture. Red stones are permanent. They cannot themselves be captured. Draws cannot occur in Redstone. Mark Steere designed Redstone in February, 2012.
MainRuleset 1976
LudiiRuleset 1976
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games
Date 2012-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId 120533
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Redstone är en variant av Go där röda stenar används för att fånga. Röda stenar är permanenta. De kan inte själva fångas. Dragningar kan inte förekomma i Redstone. Mark Steere designade Redstone i februari 2012.

Id 1596
Name King And Courtesan
NativeName
Description King and Courtesan is a drawless two player army game where each player seeks to get their king into the enemy home square, or kill the enemy king. King and Courtesan was invented by Mark Steere in May 2022.
MainRuleset 1993
LudiiRuleset 1993
Reference Mark Steere Games
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Mark Steere
Publisher Mark Steere Games
Date 2022-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Michael Amundsen
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription King and Courtesan är ett oavgjort arméspel för två spelare där varje spelare försöker få sin kung in på fiendens hemmatorget, eller döda fiendens kung. King and Courtesan uppfanns av Mark Steere i maj 2022.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering (DKE), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council