background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Cameron Browne

Id 48
Name Sneakthrough
NativeName
Description Sneakthrough is a Chess variant that was invented for Ludii. It is BreakThrough, but the opponent's pieces are hidden.
MainRuleset 75
LudiiRuleset 75
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher Ludii
Date 2019-04-01
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Sneakthrough är en schackvariant som uppfanns för Ludii. Det är BreakThrough, men motståndarens pjäser är dolda.

Id 382
Name Cross
NativeName
Description Cross was invented by Cameron Browne in 2008. It is a connection game on a Hex board.
MainRuleset 400
LudiiRuleset 400
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher nestorgames (used with permission)
Date 2008-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 59668
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Cross uppfanns av Cameron Browne 2008. Det är ett kopplingsspel på ett Hex-bräde.

Id 388
Name Spots
NativeName
Description Spots was created by Cameron Browne for Ludii. It is played on a hexagonal board.
MainRuleset 406
LudiiRuleset 406
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher Ludii
Date 2020-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 16324
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Spots skapades av Cameron Browne för Ludii. Det spelas på en sexkantig bräda.

Id 432
Name Pentalath
NativeName
Description Pentalath was invented by Cameron Browne in 2009. It is a connection game with the goal of creating a group of five in a row, but with complications.
MainRuleset 448
LudiiRuleset 448
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher nestorgames (used with permission)
Date 2009-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 51401
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Pentalath uppfanns av Cameron Browne 2009. Det är ett kopplingsspel med målet att skapa en grupp på fem i rad, men med komplikationer.

Id 529
Name Triad
NativeName
Description Triad is an abstract board game for three players which features an interesting move mechanic; the players dictate move order as the game progresses. It arose out of discussions with Joao Neto and Bill Taylor in November 2002.The game is played on a tricoloured hexagonal grid with five cells per side. The three players are called Red, Green and Blue, and each player owns the cells and the pieces that bear their colour.
MainRuleset 553
LudiiRuleset 553
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher nestorgames, Pancerola (used with permission)
Date 2002-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId 251722
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Triad är ett abstrakt brädspel för tre spelare som har en intressant rörelsemekanik; spelarna dikterar dragordningen allteftersom spelet fortskrider. Det uppstod ur diskussioner med Joao Neto och Bill Taylor i november 2002. Spelet spelas på ett trefärgat hexagonalt rutnät med fem celler per sida. De tre spelarna heter Röd, Grön och Blå, och varje spelare äger cellerna och pjäserna som bär deras färg.

Id 565
Name Flowers
NativeName
Description A simple 4-in-a-row game played on an unusual board, which is the dual of the semi-regular 3.3.3.3.6 tiling.
MainRuleset 663
LudiiRuleset 663
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-06-15
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne 15/6/2020
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ett enkelt 4-i-rad-spel som spelas på en ovanlig bräda, som är dual av den semi-vanliga 3.3.3.3.6 plattsättningen.

Id 855
Name Phase Chess
NativeName
Description Phase Chess is a variant of Chess.
MainRuleset 1011
LudiiRuleset 1011
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-10-13
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Fasschack är en variant av schack.

Id 856
Name Ultimate Chess
NativeName
Description Ultimate Chess is a variant of Chess.
MainRuleset 1014
LudiiRuleset 1014
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-10-13
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ultimate Chess är en variant av Chess.

Id 981
Name Bravalath
NativeName
Description Invented after 1 second's thought.
MainRuleset 1143
LudiiRuleset 1143
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne (8/12/2020)
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 1
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Uppfunnet efter 1 sekunds eftertanke.

Id 982
Name Tic-Tac-Die
NativeName
Description Tic-Tac-Die is played as per Tic-Tac-Toe except that players roll a D9 dice each turn to dictate where they move (dice pips show cell index to move to).
MainRuleset 1144
LudiiRuleset 1144
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-12-11
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Tic-Tac-Die spelas enligt Tic-Tac-Toe förutom att spelare kastar en D9-tärning varje tur för att diktera vart de flyttar (tärningspunkter visar cellindex att flytta till).

Id 983
Name Triple Tangle
NativeName
Description An abstract board game played on the vertices, edges and cells of the board.
MainRuleset 1145
LudiiRuleset 1145
Reference cambolbro.com
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2020-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ett abstrakt brädspel som spelas på brädets hörn, kanter och celler.

Id 1154
Name Greater
NativeName
Description Greater is a theoretical game designed to demonstrate Monte Carlo resistance. There is one optimal (non-losing) move per turn against a competent opponent.
MainRuleset 1316
LudiiRuleset 1316
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne and Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Greater är ett teoretiskt spel designat för att demonstrera Monte Carlos motstånd. Det finns ett optimalt (icke-förlust) drag per tur mot en kompetent motståndare.

Id 1155
Name Greatest Loss
NativeName
Description Greatest Loss is a theoretical game designed to demonstrate Monte Carlo resistance. There is one suboptimal (losing) move per turn against a competent opponent.
MainRuleset 1317
LudiiRuleset 1317
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne and Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Greatest Loss är ett teoretiskt spel designat för att demonstrera Monte Carlos motstånd. Det finns ett suboptimalt (förlorande) drag per tur mot en kompetent motståndare.

Id 1194
Name Greater Loss
NativeName
Description Greater Loss is a theoretical game designed to demonstrate Monte Carlo resistance. There is one optimal (non-losing) move per turn against a competent opponent and always a losing move.
MainRuleset 1354
LudiiRuleset 1354
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Greater Loss är ett teoretiskt spel designat för att demonstrera Monte Carlos motstånd. Det finns ett optimalt (icke-förlust) drag per tur mot en kompetent motståndare och alltid ett förlorande drag.

Id 1195
Name Greater Even Loss
NativeName
Description Greater Even Loss is a theoretical game designed to demonstrate Monte Carlo resistance. Each turn there is one strategically optimal move against a competent opponent and many losing moves.
MainRuleset 1355
LudiiRuleset 1355
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2021-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne and Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Greater Even Loss är ett teoretiskt spel designat för att demonstrera Monte Carlos motstånd. Varje tur finns ett strategiskt optimalt drag mot en kompetent motståndare och många förlorande drag.

Id 1307
Name Breakback
NativeName
Description Breakback is a variation of Breakthrough involving forced backward moves.
MainRuleset 1465
LudiiRuleset 1465
Reference
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher
Date 2021-03-13
ProprietaryGame 0
Credit Eric Piette
SeeAlso
BGGId
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Breakback är en variant av Breakthrough som involverar påtvingade bakåtrörelser.

Id 1440
Name Spava
NativeName
Description Spava is based on Yavalath but adapted to the Shibumi set.
MainRuleset 1655
LudiiRuleset 1655
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Cameron Browne
Publisher nestorgames (used with permission)
Date 2012-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Cameron Browne
SeeAlso
BGGId 119107
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Spava är baserad på Yavalath men anpassad till Shibumi-setet.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council