background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Entry in Table Games for author value Alek Erickson

Id 603
Name Trike
NativeName
Description Place stones in line of sight of the most recent stone until it is trapped. Whoever dominates the trapped area wins.
MainRuleset 706
LudiiRuleset 706
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Alek Erickson
Publisher Alek Erickson
Date
ProprietaryGame 0
Credit Alek Erickson
SeeAlso
BGGId 307379
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Placera stenar i sikte av den senaste stenen tills den fastnar. Den som dominerar det fångade området vinner.

Id 1229
Name HexTrike
NativeName
Description Place stones in line of sight of the most recent stone until it is trapped. Whoever dominates the trapped area wins.
MainRuleset 1388
LudiiRuleset 1388
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Alek Erickson
Publisher Alek Erickson
Date
ProprietaryGame 0
Credit Alek Erickson
SeeAlso
BGGId 307379
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Placera stenar i sikte av den senaste stenen tills den fastnar. Den som dominerar det fångade området vinner.

Id 1387
Name Resolve
NativeName
Description A square connection game where crosscuts are resolved by swapping stones. Resolve was designed by Alek Erickson in July 2020. The rules were finalized through critical playtesting session with Dale Walton and Luis Bolaños Mures. The game was partly inspired by the swap mechanic from Michael Zapala's Slyde. The original idea for swapping stones to resolve crosscuts can be traced to Phil Leduc's Thruway and Bill Taylor's Swapway as early as 2008, but the notion of a resolving stone where a single stone gets serially swapped to fix cuts in Resolve is novel.
MainRuleset 1558
LudiiRuleset 1558
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Alek Erickson
Publisher
Date 2020-00-00
ProprietaryGame 0
Credit Dale W. Walton
SeeAlso
BGGId 314106
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription Ett fyrkantigt kopplingsspel där tvärsnitt löses genom att byta stenar. Resolve designades av Alek Erickson i juli 2020. Reglerna slutfördes genom en kritisk lektestsession med Dale Walton och Luis Bolaños Mures. Spelet var delvis inspirerat av bytesmekanikern från Michael Zapalas Slyde. Den ursprungliga idén att byta stenar för att lösa tvärsnitt kan spåras till Phil Leducs Thruway och Bill Taylors Swapway så tidigt som 2008, men föreställningen om en lösande sten där en enskild sten seriellt byts ut för att fixa skärningar i Resolve är ny.

Id 1623
Name Bide
NativeName
Description A dynamic connection game on shifting, unstable ground.
MainRuleset 2656
LudiiRuleset 2656
Reference BGG
Origin
DLPGame 0
PublicGame 1
knownAliases
Author Alek Erickson
Publisher
Date 2022-06-18
ProprietaryGame 0
Credit Dale W. Walton
SeeAlso
BGGId 309892
OriginPoint
EvidenceRange 0,5520
WishlistGame 0
Notes
HelpUs 0
ForceRulesetInLud 0
DisableWebApp 0
ReconstructionDescriptionDone 0
SwedishDescription

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council