background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Gåsetavl (Gedved)

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1789
Type Ethnography
Game Gåsetavl (Gedved)
Location 55°55'43.63"N, 9°50'43.58"E
Date 1848-01-01 - 1898-12-31
Rules 28 squares arranged in a cross-shaped board. Diagonals are drawn in each 2x2 square. Pieces are played on the lines of the board. One player plays as a single fox, placed on the center of the third line from the top of one arm of the cross. The other player plays as eighteen geese, placed on the points on the opposite arm of the cross and the first horizontal line of the horizontal arms of the cross. Players alternate turns moving a piece to an empty adjacent spot along the lines of the board. The geese may not move backward. The fox may capture a goose by hopping over it to an empty spot immediately on the opposite side of the goose along the lines of the board. The geese win by blocking the fox from being able to move. The fox wins by capturing all the geese.
Content "Gåsetavl, hvor »atten gæs skulle binde en ræv midt på brættet«, har uden tvivl været et såkaldt jagtspil. Denne spiltype kan spores tilbage til middelalderen. I det meste af Europa har man som regel spillet det på et korsformet bræt af forskellig størrelse. Ræven er ofte placeret i midten og de 13 til 30 gæs i den ene side af brættet. Det gælder om for gæssene at spærre ræven inde, så den ikke kan flyttes, og evt. om at besætte et vist antal pladser i den modsatte side af brættet. Spilleren med ræven vinder, hvis dette ikke lykkes. Gæssene må kun flyttes fremad langs linjerne, mens ræven derimod må gå både frem og tilbage. Desuden har ræven det privilegium, at den må springe over en gås, når der er en tom plads bagved, hvorefter gåsen fjernes og er ude af spillet. Vi ved desværre ikke meget om, hvad man har kaldt dette spil rundt omkring i Danmark. Dialektforskeren A. C. Skyum (1880-1961) fra Erslev på Mors kendte ligeledesordet gåsetavl, men andre steder i landet har man kaldt det ræv og gæs, at trække rævetavl eller at trække i gåsehave. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) optegnede beskrivelser af tre forskellige varianter under disse navne med hhv. 30 gæs, 20 høns og 18 gæs som rævens modstandere. Sidstnævnte variant fra Gedved ved Horsens havde altså samme antal gæs som i Kvolsgaards gåsetavl." Michaelsen 2009: 150, Fig. 1.c. Description of rules of Gåsetavl from Gedved as documented in the nineteenth century by Kristensen.
Confidence 100
Source Michaelsen, P. 2009. "Haretavl – hund efter hare som brætspil”. Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred. 149–163.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council