background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Hund efter Hare (Thy)

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1786
Type Ethnography
Location 56°58'24.33"N, 8°36'59.50"E
Date 1948-01-01 - 1968-12-31
Rules 3x5 intersecting lines, with diagonals in the four quadrants created. On either short end, an arc connects the two corner points, and the center line is extended to the arc. One player plays as four hounds, which begin on the four points to the left side of the board. The other player plays as one hare, which begins on the point where the center line and the second line cross. Players alternate turns moving a piece to an empty adjacent spot along the lines. The hounds may only move forward. The hounds win when they block the hare from being able to move.
Content "Fra Thy kendes derimod en lidt mere detaljeret beskrivelse af spillet, som også rummer en interessant figur, der viser, hvordan spillet så ud. Læreren, arkivaren og dialektforskeren Torsten Balle (1900-1979), som boede i Torsted, foretog i årene 1948-1968 en mængde båndoptagelser, som udgør en vigtig kilde til vores viden om Torsted-dialekten og en række andre Thybomål. Af et kartotekskort hos redaktionen af Jysk Ordbog fremgår det, at man i Torsted spillede et brætspil ved navn hund efter hare. Torsten Balle bringer et diagram med udgangspositionen i spillet og forklarer, at 4 hunde skal fange en hare. Brikkerne må kun flyttes fra et kryds eller hjørne til et andet. Hundene må ikke gå baglæns. Det må haren." Michaelsen 2009: 151, quoting ethnography from Torsten Balle from 1948-1968 decribing the game from Torsted, Thy, Denmark.
Confidence 100
Ages Adult
Genders Male
Source Michaelsen, P. 2009. "Haretavl – hund efter hare som brætspil”. Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred. 149–163.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering (DKE), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council