background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence for Hyvn ætter Hare

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1514
Type Rules text
Game Hyvn ætter Hare
Location 55°19'51.07"N, 10° 3'17.28"E
Date 1860-01-01 - 1860-12-31
Rules Square board, divided into eight equal triangles, and a circle around the square, touching it at the corners, One player plays as the hare, the other player as three hounds. Players take turns placing one of their pieces on the board. When a player has placed all their pieces, they move to an adjacent empty spot. When the hounds block the hare from being able to move, the hounds win.
Content "En stor Figur som hosstaaende tegnes paa Tavlen. For Hare og Hunde bruges Knapper eller Brikker. Hvert Sted, hvor to eller flere Linier støder sammen, er et Stade for Hund eller Hare. Den ene fører Haren, og den anden de tre Hunde, som skal fange den. Først sættes Haren paa et Kryds, og for hver Hund, der sættes ind, flyttes Haren. Saavel Hare som Hunde maa kun flyttes langs Banen fra et Kryds til det næste. Naar Haren er indesluttet — som vist paa Tegningen — har Hundene vundet, og de to Spillere bytter Rolle. Fra Ørsted Sogn o. 1860. M. Kristiansen, 1933." Kristiansen 1937: 30.
Confidence 100
Source Kristiansen, M. 1937. "Gamle Sandsager." Fynsk Hjemstavn: 29-30.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Department of Advanced Computing Sciences (DACS), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council